Hakkımızda


Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist  Şanver YEREBAKAN

Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğan Şanver YEREBAKAN, ilk ve orta öğrenimini Ardeşen de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmıştır. 2008 yılında fakülteden mezun olmuş ve Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programını tamamlayarak Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır. Çeşitli danışmanlık merkezlerinde, şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve seminer çalışmalarını sürdürmüştür. Alanda aldığı çeşitli psikoterapistlik eğitimleri ile kendisini geliştiren Şanver YEREBAKAN; Kişilik Sorunları ( Narsisistik Kişilik, Borderline Kişilik , Şizoid Kişilik , Obsesif Kompulsif Kişilik ), Kaygı Problemleri ( Panik Atak, Obsesif Kompulsif Yapılar, Sosyal Fobi, Basit Fobiler, Sınav Kaygısı, Performans Kaygısı ), Yeme Problemleri ( Anoreksiya Nevroza, Bulimia Nevroza ), Cinsel İşlev Sorunları ( Erken Boşalma, Sertleşme Problemleri ), İlişki Problemleri ( İletişim problemleri, öfke ve çatışmanın kontrolünün sağlanamaması, destekleyici ve kapsayıcı ilişkinin kurulamaması, cinsel hayatta yaşanan sıkıntılar ) gibi alanlarda problem yaşayan ergen, yetişkin ve çiftlerle psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir.

Şanver YEREBAKAN, mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu "Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, işe yararlılık perspektifinde entegre etmiş olduğu teorik bilginin ışığında danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu Psikoterapi armonisi " Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Atöyle Çalışmaları ;

- Atatürk Üniversitesi /" Psikolojik Danışma ve Rehberlik" Bölümü Lisans Eğitimini tamamlamıştır

- Üsküdar Üniversitesi / "Klinik Psikoloji" Yüksek Lisans Programını tamamlamış, "Narsisistik Kişilik Bozukluğu ile Borderline Kişilik Bozukluğunun Karşılaştırılması" konulu tezini teslim ederek Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır

- Klinik Psikoloji Hastahane Stajını, Npİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde Tamamlamıştır


- Psikoterapi Enstitüsü / Teorik, Formulasyon ve Süpervizyon dönemlerinden oluşan "Bütüncül Psikoterapi Eğitimi" ni tamamlamıştır (Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ )

- Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Kaygı Bozukluklarında, Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntem ve Teknikler" Konulu Eğitim ( Midwestern Üniversitesi Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü Dr. Arthur FREEMAN )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Bütüncül Çok Sistemli Aile Terapisi Eğitimi" (A.B.D Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü Başkanı DR. WILLIAM M. PINSOF PhD, LMFT, ABPP )

- Hipnoz Derneği / Temel Hipnoz Eğitimi  ( Uz. Dr. Tahir Özakkaş )

- Hipnoz Derneği / "Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri ve Psikanalitik Psikoterapiyle Bütünleştirilmesi" Konulu Eğitim
( İtalya Hipnoz Birliği Başkan Yardımcısı, Milano Üniversitesi Nöroşirurji Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis )

- Hipnoz Derneği / "Panik Atak Hastalarının Sağaltımında Hipnozun Kullanımı" konulu eğitim


- Mevlana Üniversitesi / Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı

- Evlilik Terapileri Enstitüsü /Imago Çift Terapisi Eğitimi  ( Dr. Harville Hendrix &Wendy Patterson )

- Evlilik Terapileri Enstitüsü/ Cinsel Terapi ve Çift Terapileri Süpervizyon Eğitimi

- "Travmaları Duyarsızlaştırma Tekniği" Eğitimi ( EMDR )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Nesne İlişkileri" Konulu Eğitim ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

- Psikeistanbul / "Kişisel ve Toplumsal Travma" Konulu Eğitim ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

- CİSED / Psikoanalitik Psikoterapi Eğitimi (Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

-CİSED / Cinsel Terapi Eğitimi " Vajinismus, Disporani, Erektil Disfonksiyon, Prematüre Ejekülasyon, Cinsel İsteksizlik, Erkek Cinselliği, Kadın Cinselliği" ( Dr. Cem Keçe )

- İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği / "Kayıp ve Yas'a müdahale teknikleri" Konulu eğitim ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )


-Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi Kapsamında;

& CETAD Cinsel İşlev Bozukluklarına Entegratif Yaklaşım Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Chiara Simonelli )

& CETAD Orgazm Bozuklukları Tedavisi Konulu çalışma Grubu 
( Dr. Sara Nasserzadeh )

& CETAD Cinsel Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Terapiyle Tedavisi Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Christine Purdon)

- Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği/ 16 saat "Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları " konulu eğitim

- TAVP / "Ergenlik" konulu eğitim

- Bilgi Üniversitesi /"Ergenlikte Sosyo-Duygusal Gelişim" konulu eğitim

- Türk PDR Derneği/ "Teoriden Pratiğe Psikolojik Danışmanlık" konulu eğitim
 
Psk. Dan. Tunahan UZUN


Çift Terapisti, Psikolojik Danışman Tunahan UZUN

Tunahan UZUN, lisans eğitimini 2009 yılında Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlikbölümünde yapmış ve aynı yıl Ondokuzmayıs Üniversitesinde aynı alanda yükseklisansa devam etmiş olup, Evlilik Terapileri Enstitüsü, Aden Psikoloji ve Psikoloji Enstitüsü gibi kurumlarda psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine devam etmiştir. Aynı zamanda "Kalem Tutan Eller", “Barışçıl Okuldan Toplumsal Barışa ” gibi sosyal sorumluluk projelerinde eğitmenlik görevlerini gerçekleştirmiştir. Devam eden süreçte bir çok psikoterapi ve beceri eğitimlerine katılmış olup, aldığı eğitimler aşağıdaki şekildedir.

Öne Çıkan Eğitimleri;

İmago Çift Terapisi Eğitimi (2015 - Evlilik Terapileri Enstitüsü, Imago Relationships/Dünyanın En Ünlü Çift Terapisti Dr. Harville HENDRİX ve Dr. Helen LaKelly Hunt

İmago Çift Terapisi Eğitimi / Süpervizyon (2015 Imago Relationships Trainer & Supervizor Paula Pile)


Cinsel Terapi Eğitimi (2015 – İstanbul, Cised ) 

Bütüncül Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü (2012-360 saat, Tahir ÖZAKKAŞ)

Aile Danışmanlığı (2010 - Konya, Mevlana Üniversitesi, 100 saat)

Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " Transference - Focused Psychotherapy, ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )


Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim IV, Panik Atak Tedavisinde Hipnoterapi Uygulamaları (2014-Hipnoz Derneği)

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri (2008-İzmir Denge PDM-32 saat)

Sosyal Beceri Eğitimi (2010 – İstanbul, Meb, 30 saat)

Pedagojik Oyunlar (2010 – İstanbul, Meb, 30 saat)

Ondokuzmayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Yüksek Lisans-2010) 


Öfke Kontrolü ve Çatışma Çözme Yöntemleri, Travma Sonrası Yaklaşım (2012 – İstanbul, Meb, 100 saat)

Wisc-r Uygulayıcısı Sertifika Eğitimi (2014-İstanbul Psikoloji Enstitüsü)

12-16 Yaş Arasındaki Bireylerde Varoluşçu Analiz ve Logoterapi’nin Kullanılması (2015, İstanbul, Varoluşçu Akademi ve Existanbul Derneği)

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcısı Sertifika Eğitimi, (2014, İstanbul, Meb, 32 saat)

-Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi Kapsamında;

& CETAD Cinsel İşlev Bozukluklarına Entegratif Yaklaşım Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Chiara Simonelli)
& CETAD Orgazm Bozuklukları Tedavisi Konulu çalışma Grubu 
( Dr. Sara Nasserzadeh )