Hakkımızda Uz. Klinik Psk. / Psikoterapist  Şanver YEREBAKAN

Rize nin Ardeşen ilçesinde doğan Şanver YEREBAKAN, İlk ve orta öğrenimimi Ardeşen de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmıştır. 2008 yılında fakülteden mezun olmuş ve çeşitli eğitim kurumlarında, danışmanlık merkezlerinde, şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve seminer çalışmalarını sürdürmüştür. Üsküdar üniversitesinde Klinik Psikoloji alanında master programını devam ettiren ve alanda aldığı psikoterapistlik eğitimleri ile kendisini geliştiren Şanver YEREBAKAN; Kişilik Bozuklukları ( Narsisistik Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluğu, Şizoid Kişilik Bozukluğu, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu), Kaygı Bozuklukları ( Panik Atak, Obsesif Kompulsif Bozukluklar, Sosyal Fobi, Basit Fobiler, Sınav Kaygısı, Performans Kaygısı ), Yeme Bozuklukları ( Anoreksiya Nevroza, Bulimia Nevroza ), Cinsel İşlev Bozuklukları ( Erken Boşalma, Sertleşme Problemleri ), İlişki Problemleri ( İletişim Problemleri, öfke ve çatışmanın kontrolünün sağlanamamsı, destekleyici ve kapsayıcı ilişkinin kurulamaması, Cinsel Hayatta Yaşanan Sıkıntılar ) gibi alanlarda problem yaşayan ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını yürütmektedir. 

Şanver YEREBAKAN, mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu "Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı barındıran, işe yararlılık perspektifinde entegre etmiş olduğu teorik bilginin ışığında danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu Psikoterapi armonisi " Klasik Psikoanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Psikoterapisi, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikoanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir. 

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Atöyle Çalışmaları ;

- Atatürk Üniversitesi /" Psikolojik Danışma ve Rehberlik" Bölümü Lisans Eğitimini tamamlamıştır 

- Üsküdar Üniversitesi / " Klinik Psikoloji " Yüksek Lisans Programı Ders Sürecini ve Staj Dönemini Tamamlamış Tez Aşamasında Devam etmektedir

- Npİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesinde Klinik Psikoloji Hastahane Stajını Tamamlamıştır.

- Psikoterapi Enstitüsü /1080 Saatlik teorik, formulasyon ve süpervizyon dönemlerinden oluşan "Bütüncül Psikoterapi  Eğitimi" ni tamamlamıştır (Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ )

- Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Kaygı Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntem ve Teknikler" Konulu Eğitim ( Midwestern Üniversitesi Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü Dr. Arthur FREEMAN )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Bütüncül Çok Sistemli Aile Terapisi Eğitimi" (A.B.D Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü Başkanı DR. WILLIAM M. PINSOF PhD, LMFT, ABPP )

- Hipnoz Derneği / "Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri ve Psikanalitik Psikoterapiyle Bütünleştirilmesi" Konulu Eğitim
( İtalya Hipnoz Birliği Başkan Yardımcısı, Milano Üniversitesi Nöroşirurji Bölümünde öğretim üyesi, Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis )

- Hipnoz Derneği / "Panik Atak Hastalarının Sağaltımında Hipnozun Kullanımı" konulu eğitim 


- Mevlana Üniversitesi /" 100 saatlik Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı " 

- Evlilik Terapileri Enstitüsü /32 saat "Imago Çift Terapisi Eğitimi" ( Dr. Harville Hendrix &Wendy Patterson ) 

- Evlilik Terapileri Enstitüsü/ 16 Saat "Cinsel Terapi ve Çift Terapileri Süpervizyon Eğitimi" 

- "Travmaları Duyarsızlaştırma Tekniği" Eğitimi ( EMDR )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Nesne İlişkileri" Konulu Eğitim ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

- Psikeistanbul / "Kişisel ve Toplumsal Travma" Konulu Eğitim ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

CİSED / Psikoanalitik Psikoterapi Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

-CİSED / Cinsel Terapi Eğitimi " Vajinismus, Disporani, Erektil Disfonksiyon, Prematüre Ejekülasyon, Cinsel İsteksizlik, Erkek Cinselliği, Kadın Cinselliği" ( Dr. Cem Keçe )

- İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği / "Kayıp ve Yas'a müdahale teknikleri" Konulu eğitim ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )


-Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi Kapsamında;

& CETAD Cinsel İşlev Bozukluklarına Entegratif Yaklaşım Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Chiara Simonelli )

& CETAD Orgazm Bozuklukları Tedavisi Konulu çalışma Grubu 
( Dr. Sara Nasserzadeh )

& CETAD Cinsel Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Terapiyle Tedavisi Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Christine Purdon)


- Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği/ 16 saat "Cinsellik ve Çinsel İşlev Bozuklukları " konulu sempozyum 

- TAVP /16 saatlik "Ergenlik" konulu Sempozyum

- Bilgi Üniversitesi /"Ergenlikte Sosyo-Duygusal Gelişim" konulu Sempozyum 

- Türk PDR Derneği/ "Teoriden Pratiğe Psikolojik Danışmanlık" konulu Sempozyum

 

 

Psk. Dan. Tunahan UZUN 
Uz. Psk. Dan. / Psikoterapist  Tunahan UZUN

 

İlköğrenimini ve Orta Öğrenimini Samsun da tamamlayan Tunahan UZUN 2009 yılında Sakarya  Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarından beri alandaki birçok terapi eğitimi, kongre ve çalıştaylara katılmış, şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Meslek hayatına İstanbulda devam eden Tunahan Uzun Eğitim kurumlarında 3 yıldır psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte bireysel terapi, çift terapisi ve aile terapisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. 

ÖNE ÇIKAN EĞİTİMLER

-Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri (2008-İzmir Denge PDM-32 saat)

-Sosyal Beceri Eğitimi (2010-İstanbul-30 saat)

-Pedagojik Oyunlar (2010-İstanbul-30 saat)

-Aile Danışmanlığı, (2010-Konya, Mevlana Üniversitesi-100 saat)

-Ondokuzmayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Yüksek Lisans-2012)

-Öfke Kontrolü ve Çatışma Çözme Yöntemleri, 

-Travma Sonrası Yaklaşım (2012-İstanbul-100 saat)

-Bütüncül Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü (2012-..., Psikoterapi Enstitüsü-3 yıllık kapsamlı eğitime halen devam etmektedir.)

-Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )

 -Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği/ 16 saat "Cinsellik ve Çinsel İşlev Bozuklukları " konulu sempozyum