Hakkımızda Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist  Şanver YEREBAKAN

          Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğan Şanver YEREBAKAN, ilk ve orta öğrenimini Ardeşen de tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü kazanmıştır. 2008 yılında fakülteden mezun olduktan sonra çeşitli danışmanlık merkezlerinde, şirketlerde psikolojik danışmanlık hizmeti vermiş ve seminer çalışmalarını sürdürmüştür. Üsküdar Üniversitesinde Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans programına 2013 yılında başlamış ve "Kişilik Bozuklukları" konusundaki tez çalışmasını tamamlayarak "Uzman Klinik Psikolog" unvanını almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda üç yıl süren ve teorik-formülasyon- süpervizyon aşamalarından oluşan "Bütüncül Psikoterapi" eğitimi, "Çift ve Aile Terapisi" eğitimi,  "Cinsel Terapi"  eğitimi, "Hipnoz" eğitimi gibi temel psikoterapistlik becerilerini oluşturan süreçleri de tamamlayarak yetkinliğini arttırmıştır. Mesleki tecrübesi ile almış olduğu eğitimleri birleştirerek oluşturmuş olduğu "Psikanalitik Yönelimli Bütüncül Psikoterapi" anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bütüncül Psikoterapi: içerisinde bir çok kuramı ve tekniği barındıran, teorik bilgiyi işe yararlılık perspektifinde entegre ederek danışanların gerçekliğini anlamaya çalışan ve her danışanın bireysel ihtiyacına göre süreci yeniden şekillendiren dinamik bir psikoterapi armonisidir. Bu psikoterapi armonisi " Klasik Psikanaliz, Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi, Ego Psikolojisi, Nesne İlişkileri, Aktarım Odaklı Psikoterapi, Masterson Yaklaşımı, Kendilik Psikolojisi, İlişkisel Psikanaliz, Transaksiyonel Analiz, Varoluşçu Psikoterapi" gibi ekollerin parçalarından oluşan ve danışana özgü bir psikoterapi haline dönüşen dinamik bir yapıya sahiptir.

            Şanver YEREBAKAN, almış olduğu eğitimlerin ve psikoterapi alanındaki deneyimlerinin ışığında ; Kişilik Sorunları ( narsisistik kişilik, borderline kişilik , şizoid kişilik , obsesif kompulsif kişilik ), Kaygı Problemleri ( panik atak, obsesif kompulsif yapılar, sosyal fobi, basit fobiler, sınav kaygısı, performans kaygısı ), Cinsel İşlev Sorunları ( erken boşalma, sertleşme sorunları, vajinismus, ağrılı cinsel birleşme, cinsel istek bozukluğu), Eş ve İlişki Problemleri ( iletişim problemleri, öfke ve çatışmanın kontrolünün sağlanamaması, destekleyici ve kapsayıcı ilişkinin kurulamaması, terk edilme korkusu, eşe bağımlı olma, cinsel hayattaki uyumsuzluk ), Bireysel Sorunlar ( boşluk duygusu, depresyon, yoğun suçluluk duyguları, yalnızlığa tahammül edememe, kararsızlık ve sorumluluk alamama, dönemsel madde kullanma ihtiyacı) gibi alanlarda problem yaşayan ergen ve yetişkinlerle; bireysel terapi, çift terapisi ve aile terapisi çalışmalarını kurucuları arasında olduğu "İnsula Psikolojik Danışmanlık Merkezinde" sürdürmektedir.

Aldığı Eğitimler ve Katıldığı Atöyle Çalışmaları ;

- Atatürk Üniversitesi /" Psikolojik Danışma ve Rehberlik" Bölümü Lisans Eğitimi

- Üsküdar Üniversitesi / "Klinik Psikoloji" Yüksek Lisans Eğitimi

- Npİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi / Klinik Psikoloji Hastane Stajı


- Psikoterapi Enstitüsü / Teorik, Formulasyon ve Süpervizyon dönemlerinden oluşan "Bütüncül Psikoterapi Eğitimi" (Uz. Dr. Tahir ÖZAKKAŞ )

- Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Kaygı Bozukluklarında, Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntem ve Teknikler" Eğitimi ( Midwestern Üniversitesi Davranışçı Tıp Bölümü Program Direktörü Dr. Arthur FREEMAN )

- Hipnoz Derneği / Temel Hipnoz Eğitimi  ( Uz. Dr. Tahir Özakkaş )

- Hipnoz Derneği / "Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri ve Psikanalitik Psikoterapiyle Bütünleştirilmesi" Konulu Eğitim ( İtalya Hipnoz Birliği Başkan Yardımcısı, Milano Üniversitesi Nöroşirurji Bölümü öğretim üyesi, Prof. Dr. Giuseppe De Benedittis )

- Hipnoz Derneği / "Panik Atak Hastalarının Sağaltımında Hipnozun Kullanımı"  Eğitimi

-CİSED / Cinsel Terapi Eğitimi " Vajinismus, Ağrılı İlişki, Sertleşme Sorunu, Erken Boşalma, Cinsel İsteksizlik, Erkek Cinselliği, Kadın Cinselliği" ( Dr. Cem Keçe )

- Psikoterapi Enstitüsü / "Bütüncül Çok Sistemli Aile Terapisi" Eğitimi (A.B.D Northwestern Üniversitesi Aile Enstitüsü Başkanı DR. WILLIAM M. PINSOF PhD, LMFT, ABPP )


- Evlilik Terapileri Enstitüsü /"Imago Çift Terapisi" Eğitimi  ( Dr. Harville Hendrix &Wendy Patterson )

- Evlilik Terapileri Enstitüsü/ Cinsel Terapi ve Çift Terapileri Süpervizyon Eğitimi

- Mevlana Üniversitesi / Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Eğitimi

- Psikoterapi Enstitüsü / "Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozukluklarında Nesne İlişkileri" Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

- Psikoterapi Enstitüsü / Relatıonal Psychoanalysıs In Interactıon Wıht Developmental Theory ( Sypros D. Orfanos, Ph.D., ABPP / New York University Clinical Director Post Doctoral Program İn Psychotherapy )

- Psikeistanbul / "Kişisel ve Toplumsal Travma" Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

- CİSED / "Psikoanalitik Psikoterapi" Eğitimi (Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

- İzmir Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Derneği / "Kayıp ve Yas'a müdahale teknikleri"  Eğitimi ( Prof. Dr. Vamık D. Volkan )

- "Travmaları Duyarsızlaştırma Tekniği" Eğitimi ( EMDR )


-Cinsellik ve Cinsel Tedaviler IX. Ulusal Kongresi Kapsamında;

& CETAD Cinsel İşlev Bozukluklarına Entegratif Yaklaşım Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Chiara Simonelli )

& CETAD Orgazm Bozuklukları Tedavisi Konulu çalışma Grubu 
( Dr. Sara Nasserzadeh )

& CETAD Cinsel Obsesyonların Bilişsel Davranışçı Terapiyle Tedavisi Konulu Çalışma Grubu ( Prof. Christine Purdon)

- Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği/ "Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları " Eğitimi

- TAVP / "Ergenlik" konulu eğitim

- Bilgi Üniversitesi /"Ergenlikte Sosyo-Duygusal Gelişim" Eğitimi

- Türk PDR Derneği/ "Teoriden Pratiğe Psikolojik Danışmanlık" Eğitimi

 

 

 

Psk. Dan. Tunahan UZUN 
Uzman Pskikolojik Danışman / Psikoterapist  Tunahan UZUN

 

İlköğrenimini ve Orta Öğrenimini Samsun da tamamlayan Tunahan UZUN 2009 yılında Sakarya  Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarından beri alandaki birçok terapi eğitimi, kongre ve çalıştaylara katılmış, şu anda Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. Meslek hayatına İstanbulda devam eden Tunahan Uzun Eğitim kurumlarında 3 yıldır psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte bireysel terapi, çift terapisi ve aile terapisi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. 

ÖNE ÇIKAN EĞİTİMLER

-Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi Teknikleri (2008-İzmir Denge PDM-32 saat)

-Sosyal Beceri Eğitimi (2010-İstanbul-30 saat)

-Pedagojik Oyunlar (2010-İstanbul-30 saat)

-Aile Danışmanlığı, (2010-Konya, Mevlana Üniversitesi-100 saat)

-Ondokuzmayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Yüksek Lisans-2012)

-Öfke Kontrolü ve Çatışma Çözme Yöntemleri, 

-Travma Sonrası Yaklaşım (2012-İstanbul-100 saat)

-Bütüncül Psikoterapi, Psikoterapi Enstitüsü (2012-..., Psikoterapi Enstitüsü-3 yıllık kapsamlı eğitime halen devam etmektedir.)

-Psikoterapi Enstitüsü / Kernberg Günleri VI " Aktarım Odaklı Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi " ( Frank E. YEOMANS M.D., PhD / Fatih ÖZBAY M.D. )

 -Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği/ 16 saat "Cinsellik ve Çinsel İşlev Bozuklukları " konulu sempozyum