Anasayfa

Psikoterapi duygu, düşünce ve davranışların kişiye özel dinamiklerini analiz ettikten sonra kişinin ihtiyaç duyduğu alanla ilgili profesyonel bir hizmetin sunulma sürecidir. Ruh sağlığıyla ilgili tanımlanan rahatsızlıkların çok büyük bir kısmı sadece psikoterapiyle tedavi edildiği bilinmektedir.Psikoterapinin sözlük anlamı, ruhsal yolla tedavi etmek şeklinde tanımlanabilir. Batı dillerinde kullanılan psikoterapi terimini İngilizcesi olan "psychotherapy" kelimesinden hareketle izah edersek, bu terimin iki kelimeden oluştuğunu görürüz. Buradaki "psycho" kelimesi "psyche' anlamına olup can ve ruh manasınadır. "Kelimenin kökeni Grekçe de yine can, nefs ve ruh anlamlarına gelmektedir. Terapi kelimesi de (İngilizce Therapy) bir hastalık ya da bozukluğun tedavisi demek olup, kelimenin kökeni Grekçe "tıbbi olarak tedavi etmek" anlamına gelen "threapeuein" fiilinden türeyen "therapeia" kelimesidir.
09.09.2012
Evlilik terapisi, devam eden ilişkilerin baş etmekte zorlandığı ve kendi dinamikleriyle çözüm üretemediği sorunların aşılması adına evlilik terapistinden yardım aldıkları süreçtir. Bir çok evlilikte kişisel problemler, uyum problemleri, iletişim problemleri, cinsel problemler, geniş ailelerle olan iletişim problemleri ,yakın akraba kaybı ve kaza gibi durumlarla karşılaşmak mümkündür. Çiftler ya bu problemlerin kaynağını görüp gerekli çözümleri üreterek aile hayatına mutlu bir şekilde devam ederler, ya “ karşıdakini suçlama, inkar etme, genelleştirme, dışsallaştırma, mantığa bürüme” gibi savunma mekanizmaları kullanarak ayakta kalmaya çalışırlar ya da çaresizlik ve ümitsizlik içerisinde boşanmayı çözüm olarak görürler. İlişkinin kalitesini korumak ve daha sağlıklı bir aile hayatı sürmek adına, üstesinden gelemediğiniz yada zorlandığınız problemleri çözmek için bir evlilik terapistinden yardım almanız yararlı olacaktır.
09.09.2012
Çocukluk dönemi yaşantıları; hayatın temellendirildiği, çıkabilecek problemlerle yetişkinlik yıllarını esaret altına alabilecek kritik bir süreçtir. İş hayatından aile hayatına, sosyal ilişkilerden kendiyle kurduğu iletişime kadar bir çok yaşam alanını derinden etkileyen bir dinamiktir. 0-1 yaş anne ile kurulan bağ, 1-2.5 yaş özerkleşme , 2.5-4 yaş tuvalet alışkanlığı, 4-6 yaş cinsel kimlik oluşturma gibi kritik kazanımların olduğu çok önemli yıllardır. 6- 12 yaş aralığında, okul dönemi sorunları ve bireyselleşme problemleri yaygın olarak görülür. Yaşanabilecek sorunların aile tarafından görmezden gelinmesi yada geç fark edilmesi, çocuğun kişilik yapısında derin yaralar açabilmektedir
09.09.2012